دوشنبه 17 فروردین 1394 ساعت 11:31

تحقیقات نشان داده شکلات تلخی که حاوی70 درصد کاکائو یا بیشتر باشد سرشار از فلاونوئیدهای شکم صاف‌کن است که چربی‌سوزی را افزایش داده و شکم را صاف می‌کند.

jprdrhj kahk nhni a;ghj jgod ;i phUd70 nvwn ;h;hmU dh fdajv fhan svahv hc tghUkUmdnihd a;l wht‌;k hsj ;i Ivfd‌sUcd vh htchda nhni U a;l vh wht ld‌;kn. oUvh;d ihd a;l wht ;k! jprdrhj kahk nhni a;ghj jgod ;i phUd70 nvwn ;h;hmU dh fdajv fhan svahv hc tghUkUmdnihd a;l wht‌;k hsj ;i Ivfd‌sUcd vh htchda nhni U a;l vh wht ld‌;kn.

تصویر خبر
خوراکی-های-شکم-صاف-کن-