سه شنبه 25 فروردین 1394 ساعت 15:51

خبرگزاری تسنیم: کلینیک تخصصی و فوق تخصصی جمعیت هلال احمر خوزستان با حضور رئیس این جمعیت افتتاح شد.

ofv'chvd jskdl: ;gdkd; jowwd U tUr jowwd Oludj ighg hplv oUcsjhk fh pqUv vmds hdk Oludj htjjhp an. ;gdkd; tUr jowwd Oludj ighg hplv oUcsjhk htjjhp an ofv'chvd jskdl: ;gdkd; jowwd U tUr jowwd Oludj ighg hplv oUcsjhk fh pqUv vmds hdk Oludj htjjhp an.

تصویر خبر
کلینیک-فوق-تخصصی-جمعیت-هلال-احمر-خوزستان-افتتاح-شد