سه شنبه 25 فروردین 1394 ساعت 17:11

همواره معتقد بودند حوزه در هیچ زمانی نباید وابسته به دولت ها باشد. همیشه و تا آخرین لحظات توصیه ایشان این بود که حوزه باید مستقل باشد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ilUhvi lujrn fUnkn pUci nv idI clhkd kfhdn Uhfsji fi nUgj ih fhan. ildai U jh Hovdk gpzhj jUwdi hdahk hdk fUn ;i pUci fhdn lsjrg fhan. Hovdk sthva lvpUl Hdj hggi hguzld 'gPhd'hkd fi Hdj hggi l;hvl advhcd ilUhvi lujrn fUnkn pUci nv idI clhkd kfhdn Uhfsji fi nUgj ih fhan. ildai U jh Hovdk gpzhj jUwdi hdahk hdk fUn ;i pUci fhdn lsjrg fhan.

تصویر خبر
آخرین-سفارش-مرحوم-آیت-الله-العظمی-گلپایگانی-به-آیت-الله-مکارم-شیرازی
برچسب های مرتبط: