چهارشنبه 26 فروردین 1394 ساعت 12:11

به یک نفر متخصص زنان جهت همکاری در یک مطب در کرج نیازمندیم. نوشته استخدام متخصص زنان جهت همکاری در مطب اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; ktv ljoww ckhk Oij il;hvd nv d; lxf nv ;vO kdhclkndl. kUaji hsjonhl ljoww ckhk Oij il;hvd nv lxf hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ljoww ckhk Oij il;hvd nv lxf fi d; ktv ljoww ckhk Oij il;hvd nv d; lxf nv ;vO kdhclkndl. kUaji hsjonhl ljoww ckhk Oij il;hvd nv lxf hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-متخصص-زنان-جهت-همکاری-در-مطب
برچسب های مرتبط: