چهارشنبه 26 فروردین 1394 ساعت 17:35

خبرگزاری تسنیم: مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شاهرود گفت: برگزاری اجلاسیه شهدا نسل جوان را بافرهنگ ایثار و شهادت آشنا می‌کند.

ofv'chvd jskdl: lsmUg klhdkn'd Ugd‌trdi nv sPhi ahivUn 'tj: fv'chvd hOghsdi ainh ksg OUhk vh fhtvik' hdehv U aihnj Hakh ld‌;kn. tvik' hdehv U aihnj fvhd ksg OUhk jvUdO nhni aUn‌ ofv'chvd jskdl: lsmUg klhdkn'd Ugd‌trdi nv sPhi ahivUn 'tj: fv'chvd hOghsdi ainh ksg OUhk vh fhtvik' hdehv U aihnj Hakh ld‌;kn.

تصویر خبر
فرهنگ-ایثار-و-شهادت-برای-نسل-جوان-ترویج-داده-شود-
برچسب های مرتبط: