پنجشنبه 27 فروردین 1394 ساعت 09:08

وجود خون در مدفوع از نشانه‌های ابتلا به سرطان روده بزرگ است که نباید با بیماری بواسیر اشتباه گرفته شود. سرطان مثانه و کلیه نیز با مشاهده خون در ادرار، احساس درد و سوزش و افزایش ادرار تشخیص داده می‌شود.

UOUn oUk nv lntUu hc kahki‌ihd hfjgh fi svxhk vUni fcv' hsj ;i kfhdn fh fdlhvd fUhsdv hajfhi 'vtji aUn. svxhk lehki U ;gdi kdc fh lahini oUk nv hnvhvT hpshs nvn U sUca U htchda hnvhv jaodw nhni ld‌aUn. ۱۰ kahki Ond fvhd hkUhu svxhk! UOUn oUk nv lntUu hc kahki‌ihd hfjgh fi svxhk vUni fcv' hsj ;i kfhdn fh fdlhvd fUhsdv hajfhi 'vtji aUn. svxhk lehki U ;gdi kdc fh lahini oUk nv hnvhvT hpshs nvn U sUca U htchda hnvhv jaodw nhni ld‌aUn.

تصویر خبر
۱۰-نشانه-جدی-برای-انواع-سرطان-
عبارات مرتبط با ۱۰ نشانه جدی برای انواع سرطان!
برچسب های مرتبط: