سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 ساعت 03:11

خبرگزاری تسنیم: نماینده مردم شهرستان سپیدان با اشاره به سفر هیئت دولت به استان فارس در اردیبهشت‌ماه امسال گفت: تبدیل شهرستان سپیدان به منطقه نمونه گردشگری از مطالبات مردم این شهرستان است.

ofv'chvd jskdl: klhdkni lvnl aivsjhk sPdnhk fh hahvi fi stv idmj nUgj fi hsjhk thvs nv hvndfiaj‌lhi hlshg 'tj: jfndg aivsjhk sPdnhk fi lkxri klUki 'vna'vd hc lxhgfhj lvnl hdk aivsjhk hsj. sPdnhk fi lkxri klUki 'vna'vd jfndg ld‌aUn ofv'chvd jskdl: klhdkni lvnl aivsjhk sPdnhk fh hahvi fi stv idmj nUgj fi hsjhk thvs nv hvndfiaj‌lhi hlshg 'tj: jfndg aivsjhk sPdnhk fi lkxri klUki 'vna'vd hc lxhgfhj lvnl hdk aivsjhk hsj.

تصویر خبر
سپیدان-به-منطقه-نمونه-گردشگری-تبدیل-می-شود