پنجشنبه 3 اردیبهشت 1394 ساعت 12:34

وی افزود: اکسالات به ‌طور معمول به‌ مقدار زیاد در بسیاری ‌از خوراکی‌ها با ارزش‌های تغذیه‌ای مانند چغندر، لوبیای آبی، بلغور، کلم پیچ، بادام، سیب‌زمینی شیرین، سبوس برنج و اسفناج وجود دارد.

Ud htcUn: h;shghj fi ‌xUv lulUg fi‌ lrnhv cdhn nv fsdhvd ‌hc oUvh;d‌ih fh hvca‌ihd jybdi‌hd lhkkn IyknvT gUfdhd HfdT fgyUvT ;gl PdIT fhnhlT sdf‌cldkd advdkT sfUs fvkO U hstkhO UOUn nhvn. 7 jUwdi fvhd Pda'dvd hc hdOhn sk'‌ ;gdi Ud htcUn: h;shghj fi ‌xUv lulUg fi‌ lrnhv cdhn nv fsdhvd ‌hc oUvh;d‌ih fh hvca‌ihd jybdi‌hd lhkkn IyknvT gUfdhd HfdT fgyUvT ;gl PdIT fhnhlT sdf‌cldkd advdkT sfUs fvkO U hstkhO UOUn nhvn.

تصویر خبر
7-توصیه-برای-پیشگیری-از-ایجاد-سنگ--کلیه
برچسب های مرتبط: