دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 ساعت 08:54

جلوی پیری و کهولت سن را با هیچ روشی نمی‌توان گرفت، برای همین افرادی که لیفتینگ جراحی صورت انجام داده‌اند بعد از مدتی دوباره دچار افتادگی پوست می‌شوند و چون یک‌بار پوست صورت آن‌ها کشیده شده است، نمی‌توانند برای بار دوم از این روش استفاده کنند، در حالی‌ که

OgUd Pdvd U ;iUgj sk vh fh idI vUad kld‌jUhk 'vtjT fvhd ildk htvhnd ;i gdtjdk' Ovhpd wUvj hkOhl nhni‌hkn fun hc lnjd nUfhvi nIhv htjhn'd PUsj ld‌aUkn U IUk d;‌fhv PUsj wUvj Hk‌ih ;adni ani hsjT kld‌jUhkkn fvhd fhv nUl hc hdk vUa hsjthni ;kknT nv phgd‌ ;i lcUjvhPd Idsj? OgUd Pdvd U ;iUgj sk vh fh idI vUad kld‌jUhk 'vtjT fvhd ildk htvhnd ;i gdtjdk' Ovhpd wUvj hkOhl nhni‌hkn fun hc lnjd nUfhvi nIhv htjhn'd PUsj ld‌aUkn U IUk d;‌fhv PUsj wUvj Hk‌ih ;adni ani hsjT kld‌jUhkkn fvhd fhv nUl hc hdk vUa hsjthni ;kknT nv phgd‌ ;i

تصویر خبر
مزوتراپی-چیست-