جمعه 11 اردیبهشت 1394 ساعت 20:25

لیزینگ آریادانا از آغاز فروش اقساطی انواع خودروهای ایران خودرو با اقساط ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماهه خبر داد.

gdcdk' Hvdhnhkh hc Hyhc tvUa hrshxd hkUhu oUnvUihd hdvhk oUnvU fh hrshx ۱۲T ۲۴ U ۳۶ lhii ofv nhn. tvUa hrshxd hkUhu lpwUghj hdvhk oUnvU gdcdk' Hvdhnhkh hc Hyhc tvUa hrshxd hkUhu oUnvUihd hdvhk oUnvU fh hrshx ۱۲T ۲۴ U ۳۶ lhii ofv nhn.