چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 ساعت 14:28

معاون وظیفه عمومی فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان جزئیات جریمه مشمولان غایب را تشریح کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk Uzdti ulUld tvlhkni kdvUd hkjzhld hsjhk ;vlhk Ocmdhj Ovdli lalUghk yhdf vh javdp ;vn. Ocmdhj Ovdli lalUghk yhdf luhUk Uzdti ulUld tvlhkni kdvUd hkjzhld hsjhk ;vlhk Ocmdhj Ovdli lalUghk yhdf vh javdp ;vn.

تصویر خبر
جزئیات-جریمه-مشمولان-غایب
برچسب های مرتبط: