شنبه 19 اردیبهشت 1394 ساعت 13:27

سازمان حج و زیارت 20 اردیبهشت‌ماه را آخرین مهلت پرداخت قسط دوم سفر حج تمتع در سراسر کشور تعیین کرده است. قسط نخست سفر حج بهمن سال پیش دریافت شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

shclhk pO U cdhvj 20 hvndfiaj‌lhi vh Hovdk ligj Pvnhoj rsx nUl stv pO jlju nv svhsv ;aUv juddk ;vni hsj. rsx kosj stv pO filk shg Pda nvdhtj an. Hovdk ligj Pvnhoj rsx nUl pO shclhk pO U cdhvj 20 hvndfiaj‌lhi vh Hovdk ligj Pvnhoj rsx nUl stv pO jlju nv svhsv ;aUv juddk ;vni hsj. rsx kosj stv pO filk shg Pda nvdhtj an.

تصویر خبر
آخرین-مهلت-پرداخت-قسط-دوم-حج
برچسب های مرتبط: