شنبه 19 اردیبهشت 1394 ساعت 13:27

سازمان حج و زیارت 20 اردیبهشت‌ماه را آخرین مهلت پرداخت قسط دوم سفر حج تمتع در سراسر کشور تعیین کرده است. قسط نخست سفر حج بهمن سال پیش دریافت شد.

shclhk pO U cdhvj 20 hvndfiaj‌lhi vh Hovdk ligj Pvnhoj rsx nUl stv pO jlju nv svhsv ;aUv juddk ;vni hsj. rsx kosj stv pO filk shg Pda nvdhtj an. Hovdk ligj Pvnhoj rsx nUl pO shclhk pO U cdhvj 20 hvndfiaj‌lhi vh Hovdk ligj Pvnhoj rsx nUl stv pO jlju nv svhsv ;aUv juddk ;vni hsj. rsx kosj stv pO filk shg Pda nvdhtj an.

تصویر خبر
آخرین-مهلت-پرداخت-قسط-دوم-حج
برچسب های مرتبط: