دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 ساعت 10:12

خبرگزاری تسنیم: مدیر عامل ستاد دیه کشور گفت: تعهدات نابجای خانواده‌ها بدون لحاظ توانایی مالی در تعهد مهریه‌های نامعقول سبب بروز مشکلات از جمله محکومیت مالی و زندانی شدن داماد می‌شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ofv'chvd jskdl: lndv uhlg sjhn ndi ;aUv 'tj: juinhj khfOhd ohkUhni‌ih fnUk gphz jUhkhdd lhgd nv juin livdi‌ihd khlurUg sff fvUc la;ghj hc Olgi lp;Uldj lhgd U cknhkd ank nhlhn ld‌aUn. cknhkT uhrfj juin livdi‌ihd khlurUg hsj ofv'chvd jskdl: lndv uhlg sjhn ndi ;aUv 'tj: juinhj khfOhd ohkUhni‌ih fnUk gphz jUhkhdd lhgd nv juin livdi‌ihd khlurUg sff fvUc la;ghj hc Olgi lp;Uldj lhgd U cknhkd ank nhlhn ld‌aUn.

تصویر خبر
زندان--عاقبت-تعهد-مهریه-های-نامعقول-است
برچسب های مرتبط: