پنجشنبه 24 اردیبهشت 1394 ساعت 10:48

اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا فرایند رسیدگی به طرح جریمه مشمولان غایب و تعیین تکلیف مشمولان غایب را تشریح کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hnhvi hOjlhud shclhk Uzdti ulUld khOh tvhdkn vsdn'd fi xvp Ovdli lalUghk yhdf U juddk j;gdt lalUghk yhdf vh javdp ;vn. ljrhqdhk xvp Ovdli lalUghk yhdfT lkjzv Pdhl; shclhk Uzdti ulUld khOh fhakn hnhvi hOjlhud shclhk Uzdti ulUld khOh tvhdkn vsdn'd fi xvp Ovdli lalUghk yhdf U juddk j;gdt lalUghk yhdf vh javdp ;vn.

تصویر خبر
متقاضیان-طرح-جریمه-مشمولان-غایب--منتظر-پیامک-سازمان-وظیفه-عمومی-ناجا-باشند