یکشنبه 27 اردیبهشت 1394 ساعت 08:44

پوست برخی افراد به موبرها حساسیت دارد. در نتیجه می‌توانید قبل از استفاده، آن را روی یک قسمت از پوستتان امتحان کنید. پیشنهاد می‌کنیم این قسمت‌ زانو یا پشت‌ زانو باشد که اگر هم پوست واکنش خاصی مثل قرمزی، خارش یا التها‌ب نشان داد، در معرض دید نباشد.

PUsj fvod htvhn fi lUfvih pshsdj nhvn. nv kjdOi ld‌jUhkdn rfg hc hsjthniT Hk vh vUd d; rslj hc PUsjjhk hljphk ;kdn. Pdakihn ld‌;kdl hdk rslj‌ chkU dh Paj‌ chkU fhan ;i h'v il PUsj Uh;ka ohwd leg rvlcdT ohva dh hgjih‌f kahk nhnT nv luvq ndn kfhan. ili Idc nv lUvn lUfvih PUsj fvod htvhn fi lUfvih pshsdj nhvn. nv kjdOi ld‌jUhkdn rfg hc hsjthniT Hk vh vUd d; rslj hc PUsjjhk hljphk ;kdn. Pdakihn ld‌;kdl hdk rslj‌ chkU dh Paj‌ chkU fhan ;i h'v il PUsj Uh;ka ohwd leg rvlcdT ohva dh hgjih‌f kahk nhnT nv luvq ndn kfhan.

تصویر خبر
همه-چیز-در-مورد-موبرها
عبارات مرتبط با همه چیز در مورد موبرها