چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 ساعت 12:01

کلید انتخاب شوینده صحیح این است که شما با عملکرد هر یک از مواد تشکیل دهنده شوینده‌ها آشنا شوید. هر ماده شوینده‌ای حاوی مواد پاک کننده، مواد عطری، مرطوب کننده و مواد نگهدارنده است.

;gdn hkjohf aUdkni wpdp hdk hsj ;i alh fh ulg;vn iv d; hc lUhn ja;dg nikni aUdkni‌ih Hakh aUdn. iv lhni aUdkni‌hd phUd lUhn Ph; ;kkniT lUhn uxvdT lvxUf ;kkni U lUhn k'inhvkni hsj. UdC'd aUdkni‌ihd lkhsf fvhd PUsj wUvj ;gdn hkjohf aUdkni wpdp hdk hsj ;i alh fh ulg;vn iv d; hc lUhn ja;dg nikni aUdkni‌ih Hakh aUdn. iv lhni aUdkni‌hd phUd lUhn Ph; ;kkniT lUhn uxvdT lvxUf ;kkni U lUhn k'inhvkni hsj.

تصویر خبر
ویژگی-شوینده-های-مناسب-برای-پوست-صورت