چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 ساعت 12:53

به مترور مسلط به امور پیمانکاری در تهران نیازمندیم. لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید: نوشته استخدام مترور مسلط به امور پیمانکاری اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi ljvUv lsgx fi hlUv Pdlhk;hvd nv jivhk kdhclkndl. gxthQ vcUli oUn vh fi Hnvs hdldg cdv hvshg klhddn: kUaji hsjonhl ljvUv lsgx fi hlUv Pdlhk;hvd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ljvUv lsgx fi hlUv Pdlhk;hvd fi ljvUv lsgx fi hlUv Pdlhk;hvd nv jivhk kdhclkndl. gxthQ vcUli oUn vh fi Hnvs hdldg cdv hvshg klhddn: kUaji hsjonhl ljvUv lsgx fi hlUv Pdlhk;hvd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مترور-مسلط-به-امور-پیمانکاری
عبارات مرتبط با استخدام مترور مسلط به امور پیمانکاری
برچسب های مرتبط: