پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ساعت 15:58

به خانم منشی به صورت تمام وقت جهت کار در مطب زنان آشنا به کامپیوتر در تهران نیازمندیم. نوشته استخدام منشی جهت کار در مطب زنان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi ohkl lkad fi wUvj jlhl Urj Oij ;hv nv lxf ckhk Hakh fi ;hlPdUjv nv jivhk kdhclkndl. kUaji hsjonhl lkad Oij ;hv nv lxf ckhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lkad Oij ;hv nv lxf ckhk fi ohkl lkad fi wUvj jlhl Urj Oij ;hv nv lxf ckhk Hakh fi ;hlPdUjv nv jivhk kdhclkndl. kUaji hsjonhl lkad Oij ;hv nv lxf ckhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-منشی-جهت-کار-در-مطب-زنان
برچسب های مرتبط: