جمعه 1 خرداد 1394 ساعت 10:02

خبرگزاری تسنیم: مسئولان بانک مرکزی به این پرسش مهم پاسخ دهند که علت عدم برخورد قاطع با مؤسسات اعتباری فاقد مجوز چیست؟ چرا بانک مرکزی مؤسسات اعتباری متخلف یا بدون مجوز را تعطیل نمی کند؟

در حال دریافت متن کامل خبر...

ofv'chvd jskdl: lsmUghk fhk; lv;cd fi hdk Pvsa lil Phso nikn ;i ugj unl fvoUvn rhxu fh lVsshj hujfhvd thrn lOUc Idsj? Ivh fhk; lv;cd lVsshj hujfhvd ljogt dh fnUk lOUc vh juxdg kld ;kn? lVsshj hujfhvd thrn lOUc Ivh juxdg kld‌aUkn ofv'chvd jskdl: lsmUghk fhk; lv;cd fi hdk Pvsa lil Phso nikn ;i ugj unl fvoUvn rhxu fh lVsshj hujfhvd thrn lOUc Idsj? Ivh fhk; lv;cd lVsshj hujfhvd ljogt dh fnUk lOUc vh juxdg kld ;kn?

تصویر خبر
مؤسسات-اعتباری-فاقد-مجوز-چرا-تعطیل-نمی-شوند
عبارات مرتبط با مؤسسات اعتباری فاقد مجوز چرا تعطیل نمی‌شوند