دوشنبه 11 خرداد 1394 ساعت 08:56

دویدن تراکم استخوان را بهبود می‌بخشد. اگر به طور منظم بدوید به پوکی استخوان مبتلا نخواهید شد. انجام این ورزش تراکم استخوان را در شما افزایش می‌دهد.

nUdnk jvh;l hsjoUhk vh fifUn ld‌foan. h'v fi xUv lkzl fnUdn fi PU;d hsjoUhk lfjgh koUhidn an. hkOhl hdk Uvca jvh;l hsjoUhk vh nv alh htchda ld‌nin. 6 jhedv lefj nUdnk fv sghljd nUdnk jvh;l hsjoUhk vh fifUn ld‌foan. h'v fi xUv lkzl fnUdn fi PU;d hsjoUhk lfjgh koUhidn an. hkOhl hdk Uvca jvh;l hsjoUhk vh nv alh htchda ld‌nin.

تصویر خبر
6-تاثیر-مثبت-دویدن-بر-سلامتی
برچسب های مرتبط: