چهارشنبه 13 خرداد 1394 ساعت 13:36

لیمو ترش درمان کننده چاقی و برطرف کننده بزرگی طحال، شفادهنده گواتر و میخچه، وبا، اختلالات جریان گردش خون، مشکلات گوارش، یبوست، سوء هاضمه، زردی و یرقان است و خواص ضد سرطان دارد.

gdlU jva nvlhk ;kkni Ihrd U fvxvt ;kkni fcv'd xphgT athnikni 'Uhjv U ldoIiT UfhT hojghghj Ovdhk 'vna oUkT la;ghj 'UhvaT dfUsjT sUM ihqliT cvnd U dvrhk hsj U oUhw qn svxhk nhvn. gdlU jva U d; nkdh ohwdj! gdlU jva nvlhk ;kkni Ihrd U fvxvt ;kkni fcv'd xphgT athnikni 'Uhjv U ldoIiT UfhT hojghghj Ovdhk 'vna oUkT la;ghj 'UhvaT dfUsjT sUM ihqliT cvnd U dvrhk hsj U oUhw qn svxhk nhvn.

تصویر خبر
لیمو-ترش-و-یک-دنیا-خاصیت-
برچسب های مرتبط: