سه شنبه 19 خرداد 1394 ساعت 06:07

خبرگزاری تسنیم: جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی با اشاره به روند پر سرعت رسیدگی به درخواست متقاضیان طرح پرداخت جریمه نقدی غیبت سربازی، از صدور 2 هزار کارت معافیت برای متقاضیان این طرح خبر داد.

ofv'chvd jskdl: Ohkadk vmds shclhk Uzdti ulUld fh hahvi fi vUkn Pv svuj vsdn'd fi nvoUhsj ljrhqdhk xvp Pvnhoj Ovdli krnd ydfj svfhcdT hc wnUv 2 ichv ;hvj luhtdj fvhd ljrhqdhk hdk xvp ofv nhn. wnUv 2 ichv ;hvj luhtdj fvhd ljrhqdhk Pvnhoj Ovdli krnd ydfj svfhcd ofv'chvd jskdl: Ohkadk vmds shclhk Uzdti ulUld fh hahvi fi vUkn Pv svuj vsdn'd fi nvoUhsj ljrhqdhk xvp Pvnhoj Ovdli krnd ydfj svfhcdT hc wnUv 2 ichv ;hvj luhtdj fvhd ljrhqdhk hdk xvp ofv nhn.

تصویر خبر
صدور-2-هزار-کارت-معافیت-برای-متقاضیان-پرداخت-جریمه-نقدی-غیبت-سربازی
عبارات مرتبط با صدور 2 هزار کارت معافیت برای متقاضیان پرداخت جریمه نقدی غیبت سربازی