چهارشنبه 20 خرداد 1394 ساعت 09:40

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از تمدید مهلت ثبت درخواست نقل و انتقالات دانشجویی خبر داد.

luhUk nhkaOUdd nhka'hi Hchn hsghld hc jlndn ligj efj nvoUhsj krg U hkjrhghj nhkaOUdd ofv nhn. jlndn ligj efj nvoUhsj krg U hkjrhghj nhka'hi Hchn luhUk nhkaOUdd nhka'hi Hchn hsghld hc jlndn ligj efj nvoUhsj krg U hkjrhghj nhkaOUdd ofv nhn.

تصویر خبر
تمدید-مهلت-ثبت-درخواست-نقل-و-انتقالات-دانشگاه-آزاد
برچسب های مرتبط: