شنبه 23 خرداد 1394 ساعت 13:31

رئیس اداره سنجش آموزش وپرورش هرمزگان گفت: نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه هفتم اعلام شد.

vmds hnhvi skOa HlUca UPvUva ivlc'hk 'tj: kjhdO HclUk UvUnd lnhvs klUki nUgjd Phdi itjl hughl an. hughl kjhdO HclUk UvUnd lnhvs klUki nUgjd Phdi itjl vmds hnhvi skOa HlUca UPvUva ivlc'hk 'tj: kjhdO HclUk UvUnd lnhvs klUki nUgjd Phdi itjl hughl an.