دوشنبه 25 خرداد 1394 ساعت 13:55

به کارگر ساده خانم جهت کار در بسته بندی پوشاک در تهران نیازمندیم. نوشته استخدام نیرو جهت کار در بسته بندی پوشاک اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi ;hv'v shni ohkl Oij ;hv nv fsji fknd PUah; nv jivhk kdhclkndl. kUaji hsjonhl kdvU Oij ;hv nv fsji fknd PUah; hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij ;hv nv fsji fknd PUah; fi ;hv'v shni ohkl Oij ;hv nv fsji fknd PUah; nv jivhk kdhclkndl. kUaji hsjonhl kdvU Oij ;hv nv fsji fknd PUah; hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-جهت-کار-در-بسته-بندی-پوشاک
برچسب های مرتبط: