سه شنبه 26 خرداد 1394 ساعت 21:43

اردبیل – عضو شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: ضروری است در آستانه انتخابات مجلس شورای شهر اردبیل از دسته بندی سیاسی پرهیز کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvnfdg – uqU aUvhd hsghld aiv hvnfdg 'tj: qvUvd hsj nv Hsjhki hkjohfhj lOgs aUvhd aiv hvnfdg hc nsji fknd sdhsd Pvidc ;kn. aUvhd aiv hvnfdg hc nsji fknd sdhsd Pvidc ;kn hvnfdg – uqU aUvhd hsghld aiv hvnfdg 'tj: qvUvd hsj nv Hsjhki hkjohfhj lOgs aUvhd aiv hvnfdg hc nsji fknd sdhsd Pvidc ;kn.

تصویر خبر
شورای-شهر-اردبیل-از-دسته-بندی-سیاسی-پرهیز-کند
برچسب های مرتبط: