پنجشنبه 4 تیر 1394 ساعت 16:25

شرکت دیدگاه (سیستم های حفاظتی و نظارتی ) در شیراز به ۴ نفر کارشناس فروش خانم، آشنا با تکنیک فروش ... نوشته استخدام کارشناس فروش در شرکت دیدگاه – شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

av;j ndn'hi (sdsjl ihd pthzjd U kzhvjd ) nv advhc fi ۴ ktv ;hvakhs tvUa ohklT Hakh fh j;kd; tvUa ... kUaji hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j ndn'hi – advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j ndn'hi – advhc av;j ndn'hi (sdsjl ihd pthzjd U kzhvjd ) nv advhc fi ۴ ktv ;hvakhs tvUa ohklT Hakh fh j;kd; tvUa ... kUaji hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j ndn'hi – advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارشناس-فروش-در-شرکت-دیدگاه---شیراز
برچسب های مرتبط: