یکشنبه 7 تیر 1394 ساعت 14:43

به یک انباردار و یک حسابدار آقا جهت کار در یک شرکت بسته بندی معتبر در تبریز نیازمندیم. نوشته استخدام حسابدار در شرکت بسته بندی – تبریز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; hkfhvnhv U d; pshfnhv Hrh Oij ;hv nv d; av;j fsji fknd lujfv nv jfvdc kdhclkndl. kUaji hsjonhl pshfnhv nv av;j fsji fknd – jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl pshfnhv nv av;j fsji fknd – jfvdc fi d; hkfhvnhv U d; pshfnhv Hrh Oij ;hv nv d; av;j fsji fknd lujfv nv jfvdc kdhclkndl. kUaji hsjonhl pshfnhv nv av;j fsji fknd – jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-حسابدار-در-شرکت-بسته-بندی---تبریز
برچسب های مرتبط: