دوشنبه 8 تیر 1394 ساعت 13:10

کرمانشاه - ایرنا - امام جمعه پاوه با اشاره به برکات قرآن کریم گفت: این کتاب الهی نسخه شفا بخشی برای رفع تمام مشکلات و درمان همه دردهای بشر است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;vlhkahi - hdvkh - hlhl Olui PhUi fh hahvi fi fv;hj rvHk ;vdl 'tj: hdk ;jhf hgid ksoi ath foad fvhd vtu jlhl la;ghj U nvlhk ili nvnihd fav hsj. hlhl Olui PhUi: rvHk ksoi ath foa fvhd vtu jlhl la;ghj hsj ;vlhkahi - hdvkh - hlhl Olui PhUi fh hahvi fi fv;hj rvHk ;vdl 'tj: hdk ;jhf hgid ksoi ath foad fvhd vtu jlhl la;ghj U nvlhk ili nvnihd fav hsj.

تصویر خبر
امام-جمعه-پاوه--قرآن-نسخه-شفا-بخش-برای-رفع-تمام-مشکلات-است
برچسب های مرتبط: