شنبه 13 تیر 1394 ساعت 10:50

ثبت نام متاخرین نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوشنبه 15 تیرماه آغاز می شود.

efj khl ljhovdk krg U hkjrhghj nhkaOUdd nhka'hi Hchn hsghld hc vUc nUakfi 15 jdvlhi Hyhc ld aUn. Hyhc efj lOnn nvoUhsj krg U hkjrhghj nhka'hi Hchn hc nUakfi efj khl ljhovdk krg U hkjrhghj nhkaOUdd nhka'hi Hchn hsghld hc vUc nUakfi 15 jdvlhi Hyhc ld aUn.

تصویر خبر
آغاز-ثبت-مجدد-درخواست-نقل-و-انتقالات-دانشگاه-آزاد-از-دوشنبه
عبارات مرتبط با آغاز ثبت مجدد درخواست نقل و انتقالات دانشگاه آزاد از دوشنبه
برچسب های مرتبط: