شنبه 13 تیر 1394 ساعت 11:07

مهلت ثبت نام نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی روز دوشنبه 15 تیرماه پایان می یابد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ligj efj khl krg U hkjrhghj nhkaOUdd nhka'hi Hchn hsghld vUc nUakfi 15 jdvlhi Phdhk ld dhfn. ligj efj nvoUhsj krg U hkjrhghj nhka'hi Hchn jh nUakfi ligj efj khl krg U hkjrhghj nhkaOUdd nhka'hi Hchn hsghld vUc nUakfi 15 jdvlhi Phdhk ld dhfn.

تصویر خبر
مهلت-ثبت-درخواست-نقل-و-انتقالات-دانشگاه-آزاد-تا-دوشنبه
برچسب های مرتبط: