شنبه 13 تیر 1394 ساعت 11:47

تهران-ایرنا-ثبت نام متاخرین نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوشنبه 15 تیرماه آغاز می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk-hdvkh-efj khl ljhovdk krg U hkjrhghj nhkaOUdd nhka'hi Hchn hsghld hc vUc nUakfi 15 jdvlhi Hyhc ld aUn. Hyhc efj lOnn nvoUhsj krg U hkjrhghj nhkaOUdd nhka'hi Hchn hsghld jivhk-hdvkh-efj khl ljhovdk krg U hkjrhghj nhkaOUdd nhka'hi Hchn hsghld hc vUc nUakfi 15 jdvlhi Hyhc ld aUn.

تصویر خبر
آغاز-ثبت-مجدد-درخواست-نقل-و-انتقالات-دانشجویی-دانشگاه-آزاد-اسلامی
برچسب های مرتبط: