شنبه 13 تیر 1394 ساعت 13:16

مهلت ثبت نام نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی روز دوشنبه ۱۵ تیرماه پایان می‌پذیرد.

ligj efj khl krg U hkjrhghj nhkaOUdd nhka'hi Hchn hsghld vUc nUakfi ۱۵ jdvlhi Phdhk ld‌Pbdvn. ۱۵ jdvlhiY Hovdk ligj efj nvoUhsj krg U hkjrhghj nhka'hi Hchn ligj efj khl krg U hkjrhghj nhkaOUdd nhka'hi Hchn hsghld vUc nUakfi ۱۵ jdvlhi Phdhk ld‌Pbdvn.

تصویر خبر
۱۵-تیرماه--آخرین-مهلت-ثبت-درخواست-نقل-و-انتقالات-دانشگاه-آزاد
برچسب های مرتبط: