دوشنبه 15 تیر 1394 ساعت 17:37

خبرگزاری تسنیم: مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین گفت: با توجه به اینکه بیش از 11 درصد از آثار تاریخی ثبت شده کشور در استان قزوین واقع شده است، ضرورت دارد تا از این ظرفیت در راستای تبدیل قزوین به قطب گردشگری استفاده کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ofv'chvd jskdl: lndv;g ldvhe tvik'd hsjhk rcUdk 'tj: fh jUOi fi hdk;i fda hc 11 nvwn hc Hehv jhvdod efj ani ;aUv nv hsjhk rcUdk Uhru ani hsjT qvUvj nhvn jh hc hdk zvtdj nv vhsjhd jfndg rcUdk fi rxf 'vna'vd hsjthni ;vn. rcUdk fi lkxri UdCi 'vna'vd jfndg ld‌aUn ofv'chvd jskdl: lndv;g ldvhe tvik'd hsjhk rcUdk 'tj: fh jUOi fi hdk;i fda hc 11 nvwn hc Hehv jhvdod efj ani ;aUv nv hsjhk rcUdk Uhru ani hsjT qvUvj nhvn jh hc hdk zvtdj nv vhsjhd jfndg rcUdk fi rxf 'vna'vd hsjthni ;vn.

تصویر خبر
قزوین-به-منطقه-ویژه-گردشگری-تبدیل-می-شود
برچسب های مرتبط: