سه شنبه 23 تیر 1394 ساعت 14:27

فریدون همتی در دیدار با مدیر کل بنیاد حفظ و نشر ارزش ها و آثار دفاع مقدس استان قم از لزوم اهمیت به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان تاکید کرد.

tvdnUk iljd nv ndnhv fh lndv ;g fkdhn ptz U kav hvca ih U Hehv nthu lrns hsjhk rl hc gcUl hildj fi jvUdO tvik' hdehv U aihnj nv fdk OUhkhk jh;dn ;vn. jvUdO tvik' hdehv U aihnj nv fdk ksg OUhk tvdnUk iljd nv ndnhv fh lndv ;g fkdhn ptz U kav hvca ih U Hehv nthu lrns hsjhk rl hc gcUl hildj fi jvUdO tvik' hdehv U aihnj nv fdk OUhkhk jh;dn ;vn.

تصویر خبر
ترویج-فرهنگ-ایثار-و-شهادت-در-بین-نسل-جوان
برچسب های مرتبط: