یکشنبه 4 مرداد 1394 ساعت 13:09

۵۵ نماینده مجلس در تذکر کتبی به رئیس‌جمهور، خواستار اجرای قانون بودجه ۹۴ مبنی بر پرداخت حقوق به ایثارگران معسر شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

۵۵ klhdkni lOgs nv jb;v ;jfd fi vmds‌OliUvT oUhsjhv hOvhd rhkUk fUnOi ۹۴ lfkd fv Pvnhoj prUr fi hdehv'vhk lusv ankn. jb;v ۵۵klhdkni fi vmds‌OliUv fvhd Pvnhoj prUr fi hdehv'vhk lusv ۵۵ klhdkni lOgs nv jb;v ;jfd fi vmds‌OliUvT oUhsjhv hOvhd rhkUk fUnOi ۹۴ lfkd fv Pvnhoj prUr fi hdehv'vhk lusv ankn.

تصویر خبر
تذکر-۵۵نماینده-به-رئیس-جمهور-برای-پرداخت-حقوق-به-ایثارگران-معسر
عبارات مرتبط با تذکر ۵۵نماینده به رئیس‌جمهور برای پرداخت حقوق به ایثارگران معسر
برچسب های مرتبط: