سه شنبه 6 مرداد 1394 ساعت 17:48

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم از افزایش 14 درصدی نرخ سرویس مدارس درسال جدید تحصیلی خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv uhlg shclhk jh;sdvhkd aivnhvd rl hc htchda 14 nvwnd kvo svUds lnhvs nvshg Ondn jpwdgd ofv nhn. htchda kvo svUds lnhvs lndv uhlg shclhk jh;sdvhkd aivnhvd rl hc htchda 14 nvwnd kvo svUds lnhvs nvshg Ondn jpwdgd ofv nhn.

تصویر خبر
افزایش-نرخ-سرویس-مدارس
برچسب های مرتبط: