جمعه 9 مرداد 1394 ساعت 11:18

وویژک شزنی، دروازه بان جدید رم، اعلام کرد که تصمیم گیری برای پیوستن به جالوروسی کار بسیار ‏ساده ای بود.‏

UUdC; ackdT nvUhci fhk Ondn vlT hughl ;vn ;i jwldl 'dvd fvhd PdUsjk fi OhgUvUsd ;hv fsdhv ‏shni hd fUn.‏ ackd:PdUsjk fi vl jwldl vhpjd fUn UUdC; ackdT nvUhci fhk Ondn vlT hughl ;vn ;i jwldl 'dvd fvhd PdUsjk fi OhgUvUsd ;hv fsdhv ‏shni hd fUn.‏

تصویر خبر
شزنی-پیوستن-به-رم-تصمیم-راحتی-بود