سه شنبه 20 مرداد 1394 ساعت 10:01

مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیما گفت: پخش دادگاه مهدی هاشمی نیازمند مجوز مقام قضایی است و درصورت صدور مجوز، رسانه بر مبنای سیاستها و مصالح اقدام لازم را انجام می دهد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv;g vUhfx ulUld shclhk wnh U sdlh 'tj: Poa nhn'hi lind ihald kdhclkn lOUc lrhl rqhdd hsj U nvwUvj wnUv lOUcT vshki fv lfkhd sdhsjih U lwhgp hrnhl ghcl vh hkOhl ld nin. kzv wnh U sdlh fvhd Poa nhn'hi lind ihald lndv;g vUhfx ulUld shclhk wnh U sdlh 'tj: Poa nhn'hi lind ihald kdhclkn lOUc lrhl rqhdd hsj U nvwUvj wnUv lOUcT vshki fv lfkhd sdhsjih U lwhgp hrnhl ghcl vh hkOhl ld nin.

تصویر خبر
نظر-صدا-و-سیما-برای-پخش-دادگاه-مهدی-هاشمی
برچسب های مرتبط: