چهارشنبه 21 مرداد 1394 ساعت 09:29

هواپیمای فوق سبکی که از تهران به سمت مشهد در حال پرواز بود، دچار سانحه شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

iUhPdlhd tUr sf;d ;i hc jivhk fi slj lain nv phg PvUhc fUnT nIhv shkpi an. tvUn hqxvhvd iUhPdlhd tUr sf; nv sfcUhv iUhPdlhd tUr sf;d ;i hc jivhk fi slj lain nv phg PvUhc fUnT nIhv shkpi an.

تصویر خبر
فرود-اضطراری-هواپیمای-فوق-سبک-در-سبزوار
برچسب های مرتبط: