جمعه 23 مرداد 1394 ساعت 14:42

خبرگزاری تسنیم: امام جمعه گچساران گفت: ضروری بوده که فرهنگ ایثار و شهادت در بین همه به ویژه قشر نوجوانان و جوانان ما به بهترین شکل ترویج شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ofv'chvd jskdl: hlhl Olui 'Ishvhk 'tj: qvUvd fUni ;i tvik' hdehv U aihnj nv fdk ili fi UdCi rav kUOUhkhk U OUhkhk lh fi fijvdk a;g jvUdO aUn. tvik' hdehv U aihnj nv fdk ksg OUhk jvUdO aUn ofv'chvd jskdl: hlhl Olui 'Ishvhk 'tj: qvUvd fUni ;i tvik' hdehv U aihnj nv fdk ili fi UdCi rav kUOUhkhk U OUhkhk lh fi fijvdk a;g jvUdO aUn.

تصویر خبر
فرهنگ-ایثار-و-شهادت-در-بین-نسل-جوان-ترویج-شود