چهارشنبه 28 مرداد 1394 ساعت 03:20

دبیر کانون انبوه‌سازان کشور، پیشنهاد فروش اقساطی خانه توسط این کانون را در رونق‌بخشی مسکن موثر دانست.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nfdv ;hkUk hkfUi‌shchk ;aUvT Pdakihn tvUa hrshxd ohki jUsx hdk ;hkUk vh nv vUkr‌foad ls;k lUev nhksj. Pdakihn tvUa hrshxd ohki nfdv ;hkUk hkfUi‌shchk ;aUvT Pdakihn tvUa hrshxd ohki jUsx hdk ;hkUk vh nv vUkr‌foad ls;k lUev nhksj.

تصویر خبر
پیشنهاد-فروش-اقساطی-خانه
برچسب های مرتبط: