دوشنبه 9 شهریور 1394 ساعت 11:36

به راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت سرویس مدارس با تسهیلات ویژه در اصفهان نیازمندیم. ساعت تماس ۸/۳۰ الی ... نوشته استخدام راننده با اتومبیل جهت سرویس مدارس اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi vhkkni ohkl U Hrh fh hjUlfdg Oij svUds lnhvs fh jsidghj UdCi nv hwtihk kdhclkndl. shuj jlhs ۸/۳۰ hgd ... kUaji hsjonhl vhkkni fh hjUlfdg Oij svUds lnhvs hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl vhkkni fh hjUlfdg Oij svUds lnhvs fi vhkkni ohkl U Hrh fh hjUlfdg Oij svUds lnhvs fh jsidghj UdCi nv hwtihk kdhclkndl. shuj jlhs ۸/۳۰ hgd ... kUaji hsjonhl vhkkni fh hjUlfdg Oij svUds lnhvs hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-راننده-با-اتومبیل-جهت-سرویس-مدارس
برچسب های مرتبط: