جمعه 13 شهریور 1394 ساعت 11:05

اگر در خواندن صیغه عقد نکاح یک حرف یا بیشتر اشتباه شود، آیا عقد باطل است؟

در حال دریافت متن کامل خبر...

h'v nv oUhknk wdyi urn k;hp d; pvt dh fdajv hajfhi aUnT Hdh urn fhxg hsj? hajfhi nv wdyi urn h'v nv oUhknk wdyi urn k;hp d; pvt dh fdajv hajfhi aUnT Hdh urn fhxg hsj?

تصویر خبر
اشتباه-در-صیغه-عقد
عبارات مرتبط با اشتباه در صیغه عقد