دوشنبه 16 شهریور 1394 ساعت 16:59

شعر «ما کودکانیم» سروده عباس یمینی شریف در مرکز صبا به انیمیشن دوبعدی تبدیل شد.

auv Klh ;Un;hkdlL svUni ufhs dldkd avdt nv lv;c wfh fi hkdldak nUfund jfndg an. auv Klh ;Un;hkdlL hkdldak an auv Klh ;Un;hkdlL svUni ufhs dldkd avdt nv lv;c wfh fi hkdldak nUfund jfndg an.

تصویر خبر
شعر--ما-کودکانیم---انیمیشن-شد