جمعه 20 شهریور 1394 ساعت 17:56

یمنی‌ها در مخالفت با سیاسی سازی فریضه حج و ممانعت از ورود حجاج یمنی به عربستان، تظاهرات کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

dlkd‌ih nv lohgtj fh sdhsd shcd tvdqi pO U llhkuj hc UvUn pOhO dlkd fi uvfsjhkT jzhivhj ;vnkn. jzhivhj 'sjvni dlkd‌ih nv lohgtj fh sdhsd shcd tvdqi pO dlkd‌ih nv lohgtj fh sdhsd shcd tvdqi pO U llhkuj hc UvUn pOhO dlkd fi uvfsjhkT jzhivhj ;vnkn.

تصویر خبر
تظاهرات-گسترده-یمنی-ها-در-مخالفت-با-سیاسی-سازی-فریضه-حج
برچسب های مرتبط: