سه شنبه 24 شهریور 1394 ساعت 17:59

در حالی که تیم والیبال جوانان ایران در مسابقات جهانی مشغول بازی است، از تهران کادرجدید این تیم اعلام شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv phgd ;i jdl Uhgdfhg OUhkhk hdvhk nv lshfrhj Oihkd layUg fhcd hsjT hc jivhk ;hnvOndn hdk jdl hughl an. hjthrd uOdf nv Uhgdfhg nv phgd ;i jdl Uhgdfhg OUhkhk hdvhk nv lshfrhj Oihkd layUg fhcd hsjT hc jivhk ;hnvOndn hdk jdl hughl an.

تصویر خبر
اتفاقی-عجیب-در-والیبال