شنبه 28 شهریور 1394 ساعت 14:08

به کاردان ماما جهت مطب زنان محدوده کریم خان در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام کاردان ماما جهت کار در مطب اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi ;hvnhk lhlh Oij lxf ckhk lpnUni ;vdl ohk nv jivhk kdhclkndl. ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl ;hvnhk lhlh Oij ;hv nv lxf hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvnhk lhlh Oij ;hv nv lxf fi ;hvnhk lhlh Oij lxf ckhk lpnUni ;vdl ohk nv jivhk kdhclkndl. ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl ;hvnhk lhlh Oij ;hv nv lxf hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کاردان-ماما-جهت-کار-در-مطب
برچسب های مرتبط: