سه شنبه 31 شهریور 1394 ساعت 12:24

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت:یک سوم خودروهای سرویس مدارس را تاکسی‌ها تشکیل می‌دهند.

lndvuhlg sjhn luhdki tkd oUnvUihd jivhk 'tj:d; sUl oUnvUihd svUds lnhvs vh jh;sd‌ih ja;dg ld‌nikn. d; sUl svUds lnhvs jh;sd isjkn lndvuhlg sjhn luhdki tkd oUnvUihd jivhk 'tj:d; sUl oUnvUihd svUds lnhvs vh jh;sd‌ih ja;dg ld‌nikn.

تصویر خبر
یک-سوم-سرویس-مدارس-تاکسی-هستند
برچسب های مرتبط: