دوشنبه 20 مهر 1394 ساعت 17:39

ساری-ایرنا- ساخت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مازندران روز دوشنبه با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهوری در بابلسر آغاز شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

shvd-hdvkh- shoj Hclhda'hi lv;cd nhka'hi lhcknvhk vUc nUakfi fh pqUv luhUk Phvglhkd vmds OliUvd nv fhfgsv Hyhc an. shoj Hclhda'hi lv;cd nhka'hi lhcknvhk Hyhc an shvd-hdvkh- shoj Hclhda'hi lv;cd nhka'hi lhcknvhk vUc nUakfi fh pqUv luhUk Phvglhkd vmds OliUvd nv fhfgsv Hyhc an.

تصویر خبر
ساخت-آزمایشگاه-مرکزی-دانشگاه-مازندران-آغاز-شد
برچسب های مرتبط: